11:40:11, 2006-05-27
» Tryptyk Himalalski: Annapurna zdobyta

Po d?ugiej i wyczerpuj?cej akcji górskiej na g?ówny wierzcho?ek dotar? Peter Hamor. Piotrowie Pustelnik i Morawski osi?gn?li wierzcho?ek wschodni, po czym musieli zawróci? z uwagi na konieczno?? udzielenia pomocy tybeta?skiemu himalai?cie.

11:29:38, 2006-05-27
» Testowy news
Ten news ma sprawdzi? czy wszystko dzia?a, choci?z i tak pewnie wszystko nie dzia?a. Pisz? to tylko po to aby sprawdzi?, czy co? si? po drodze nie wysypie ...