ARTUR KOZIOŁ


:: Życiorys

| Życiorys | Informacje | Nagrody | Rodowód |

ŻYCIORYS

Artur Kozioł
Absolwent studiów w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, na kierunku zarządzanie organizacjami, a także Podyplomowych Studiów Administracji Europejskiej, na kierunku zarządzanie funduszami unijnymi, przygotowujących do pracy na stanowiskach w Administracji Europejskiej. Ukończył Polsko-Austriackie Studium Nowoczesnego Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, a także Polsko-Austriackie Studium Zarządzania w Centrum Doskonalenia Kadr Kierowniczych w Łodzi przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu.
Ponadto ukończył kursy z zakresu zarządzania projektami, opracowywania dokumentów planistycznych, a także zdał egzamin państwowy na członka Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.
Pracę zawodową rozpoczął piętnaście lat temu na stanowisku referenta ds. gospodarczych i nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Zawodowych PGNiG. Później piastował stanowisko kierownika ds. gospodarczych, a następnie dyrektora Klubu Sportowego "Górnik". Był też dyrektorem ds. organizacyjnych w spółkach handlowych , Od roku 2002 związał się z Kopalnią Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna - najpierw na stanowisku specjalisty ds. nowych produktów , później kierownika działu planowania i analiz, a od roku 2006 - dyrektora ds. ekonomicznych. Podczas czteroletniej pracy w Kopalni Soli pełnił funkcję kierownika zespołu ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, przewodniczącego stałej komisji przetargowej oraz członka zespołu koordynacyjnego zintegrowanego systemu informatycznego.
Aktywnie działa w samorządzie. W latach 1994-1998 - radny Miasta i Gminy Wieliczki , Przewodniczący Komisji Kultury, Turystyki i Sportu, Członek Komisji Praworządności. W latach 1998-2002 - radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Członek Komisji Finansów, Budżetu i Mienia, Członek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności. Uczestniczył w negocjacjach w sprawie powstania Powiatu Wielickiego. Był członkiem Rady Małopolskiej Kasy Chorych i Rady Nadzorczej Krakowskich Zakładów Garbarskich. Od 2006 roku jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych w Krakowie i przewodniczącym Rady Nadzorczej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niepołomicach.
W roku 2002 kandydował na burmistrz Wieliczki , wśród czterech kandydatów w głosowaniu mieszkańcy zdecydowali (3 895 głosów), że powinien uczestniczyć w II turze wyborów (w której uzyskał wynik 3 668).
W 2004 roku był obserwatorem wybrów prezydenckich na Ukrainie (Pawłograd).
Uhonorowany Srebrną Odznaką Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej i Brązowym Medalem Zasłużony dla Pożarnictwa przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2004 roku otrzymał uchwałą Rady Powiatu Wielickiego honorowy tytuł Zasłużony dla Powiatu Wielickiego.
Wolny czas chętnie poświęca na działalność społeczną. W latach 1993-1996 pełnił funkcję wiceprezesa Klubu Sportowego "Górnik", później był rzecznikiem Społecznego Komitetu Powiatowego w Wieliczce, a od 1998 roku jest prezesem i współzałożycielem Stowarzyszenia Brata Alojzego Kosiby. Na co dzień kieruje się maksymą "Wpatrywać się w mądrość ludzi i uczyć się".
Interesuje się piłką nożną (nie tylko transmitowaną w telewizji) - przez 16 lat był zawodnikiem Klubu Sportowego "Górnik". Najlepiej wypoczywa podczas długich spacerów, zwłaszcza w górach. Pochodzi z rodziny z tradycjami religijnymi. Żona Joanna ukończyła zarządzanie na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pochodzi z Włosienicy koło Oświęcimia. Obecnie jest na urlopie macierzyńskim. 21 maja 2006 roku urodził się syn Maksymilian.
:: Artur Kozioł:

:: Sonda::: Polecam:


Stowarzyszenie Brata Alojzego Kosiby
Solidarność Archiwum
Kopalnia Soli Wieliczka

Artur Kozioł (c) by vater