ARTUR KOZIOŁ


:: Program


Razem miasto i gmina

Celem naszego działania jest równomierny i zrównoważony rozwój wszystkich miejscowości. Nie wolno traktować naszej gminy jak zbioru miejscowości rywalizujących o środki. Przecież strefa rozwoju gospodarczego zlokalizowana w Węgrzcach Wielkich podobnie jak infrastruktura turystyczna w centrum Wieliczki będą tworzyć nowe miejsca pracy dla całej gminy. Zwiększone z tego tytułu dochody pozwolą na wybudowanie nowych dróg, sal gimnastycznych i sieci kanalizacyjnych.

Gospodarniej
Wesprzemy lokalnych przedsiębiorców, stworzymy możliwości inwestowania na terenie gminy. Mierzalnym efektem naszych działań powinno być: powstanie ok. 600 nowych miejsc pracy, wykorzystanie szansy jaką jest pozyskanie środków z Unii Europejskiej oraz wzrost dochodów gminy. Tylko w ten sposób zdobędziemy środki na realizację zadań oczekiwanych przez mieszkańców. Dzięki temu:

Poprawimy jakość życia mieszkańców
Spowodujemy wzrost poziomu edukacji dostosowując ją do wymogów rynku pracy, zwiększymy dostęp do taniego Internetu, poprawimy stan środowiska naturalnego. W Wieliczce będzie się żyło taniej i bezpieczniej. Polepszymy możliwości spędzania wolnego czasu, możliwości uprawiania sportu i aktywnego wypoczynku nie tylko dla młodzieży. Centrum miasta stanie się miejscem spotkań mieszkańców naszej gminy i miejscem przyciągającym turystów.

Wspólnie z Organizacjami Społecznymi
Cele zapisane w naszym programie będziemy realizować wspólnie z organizacjami społecznymi działającymi na terenie naszej gminy. Odgrywają one społecznie doniosłe znaczenie i słusznie oczekują lepszej współpracy z władzami. Mamy tu na myśli Ochotnicze Straże Pożarne, Stowarzyszenia Ochrony Przyrody, Organizacje Pracodawców, Organizacje Charytatywne, Kluby Sportowe, Harcerzy jak również stowarzyszenia zrzeszające Twórców i Artystów. Szczególnym szacunkiem darzymy organizacje zrzeszające Kombatantów a zwłaszcza przedstawicieli Armii Krajowej.

Szanowni Państwo
Jako burmistrz nie będę tylko administratorem, wiem jaką Wieliczka ma pełnić rolę w regionie w Polsce w Europie a nawet na świecie. Sprawię, że mieszkańcy będą dumni ze swojego Miasta.

Artur Kozioł

:: Artur Kozioł:

:: Sonda::: Polecam:


Stowarzyszenie Brata Alojzego Kosiby
Solidarność Archiwum
Kopalnia Soli Wieliczka

Artur Kozioł (c) by vater