ARTUR KOZIOŁ


:: Program


Wieliczka jutro

Nasz program wynika z dążenia do realizacji celów, które wyrastają z naszych najgłębszych przekonań oraz naszego systemu wartości.
Dla nas podstawowym przeświadczeniem, z którego wynikają wszystkie pozostałe, jest mocne przekonanie, że Wieliczka i cała gmina jest wielką wartością, że warto być Wieliczaninem i trzeba uczynić wszystko, by nasze miasto i nasze wioski rozwijały się, wnosząc coraz więcej do małopolskiego, polskiego i europejskiego dziedzictwa.
Chcemy, by Wieliczka stawała się w sposób niemożliwy do zakwestionowania przez nikogo jednym z najbardziej znaczących zakątków naszego kraju i naszego kontynentu.
Jesteśmy głęboko przekonani, że są szanse na realizację tego celu, że pokażemy, jak to zrobić. Wszystko, co Polacy uczynili w swych najnowszych dziejach, w tym także w ciągu ostatnich 25 lat, otworzyło drogę do realizacji takich marzeń. Na tej drodze do niepodległości naszego kraju na trwale zapisało się również wielu Wieliczan i płynące z ich dokonań wartości są również naszą silą.
Chcemy zmieniać świat na lepsze. Jesteśmy ludźmi młodymi, uczciwymi, związanymi z Kościołem, z jego działalnością na rzecz najbardziej potrzebujących. Prowadzone przeze mnie Stowarzyszenie Brata Alojzego Kosiby, wspierające najuboższych, każdego dnia pomaga dziesiątkom mieszkańców naszej gminy i będzie działało jeszcze lepiej. Będziemy popierać wszelkie podobne inicjatywy, aby bez pomocy nie został nikt, kto nie jest w stanie sam poradzić sobie ze swym życiem i ze swymi problemami.
W naszych szeregach jest miejsce dla każdego, także dla wyznawców innych religii oraz niewierzących, ale muszą oni wyznawać te same, co my, podstawowe wartości : poszanowanie dla prawa i sprawiedliwości, poszanowanie życia każdego człowieka.

Bez uczciwej, sprawnej administracji nie będzie dostatniej Wieliczki

Punktem wyjścia wszelkich zmian w naszej gminie są głębokie przekształcenia w sferze administracji publicznej. Bez jej gruntownej przebudowy nie uda się stworzyć silnego, sprawnego urzędu, z którym mieszkańcy będą się utożsamiać. Ustanowimy nowe standardy pracy administracji publicznej, wprowadzimy jasne, przejrzyste kryteria zatrudniania urzędników. Uporządkujemy w niej system wynagrodzeń, wprowadzimy nowoczesne metody zarządzania. Zwiększymy w ten sposób efektywność i podniesiemy jakość pracy administracji. Oczyścimy urząd z koterii, które rządzą dziś nasza gminą, z nepotyzmu i kumoterstwa. Bez dobrego urzędu, kompetentnych, sprawnych urzędników nie będzie dostatniej Wieliczki.

Gruntowna przebudowa polityki ekonomicznej gminy sprawą najwyższej wagi.

Do wszelkiej działalności potrzebne są pieniądze i trzeba umieć skutecznie o nie zabiegać. My wiemy, jak to robić. Mam tutaj na myśli przede wszystkim starania o fundusze z Unii europejskiej. Aktywność i dokonania obecnych władz na tym polu pozostawiają, niestety, bardzo wiele do życzenia. Tymczasem ludzie dopominają się o drogi, kanalizacje, chodniki, obiekty sportowo-rekreacyjne czy poprawę jakości opieki zdrowotnej. A pieniądze na te cele są w zasięgu ręki i my je zdobędziemy. Możliwości pozyskania pieniędzy jest więcej i wykorzystamy każdą z nich. Nie zaniedbamy żadnej szansy.
W tym celu na pewno potrzebna jest współpraca ze społeczeństwem i współpracę tę deklarujemy. Stawiamy na ludzi kompetentnych: cóż bowiem z tego, ze będą pieniądze, kiedy zarządzać nimi będę osoby do tego nieprzygotowane?
Będziemy korzystać z aktywności ludzi, bo potencjał ludzki naszej gminy jest ogromny, tylko trzeba umieć go uruchomić. Będziemy wspierać wszelkie inicjatywy obywatelskie, stowarzyszenia i inne grupy ludzi, chcących razem coś robić na rzecz innych.
Wykorzystamy szansę rozwoju gospodarczego. Przede wszystkim rozwiniemy turystykę, zaprosimy gości do centrum Wieliczki a także pokażemy im, jak piękne są jej okolice. Utworzymy strefy aktywności ekonomicznej, w efekcie czego powstaną nowe miejsca pracy. Będziemy kontynuować plan zagospodarowania architektonicznego, zainicjowany przez obecne władze gminy - szkoda, że dopiero pod koniec mijającej kadencji.
W większości naszych działań będzie nas wspierać kopalnia soli, najmocniejszy fundament na tym terenie. Potrafimy wykorzystać jej możliwości i gotowość do współpracy na rzecz rozwoju miasta i gminy.

*********************************************************************************

Nasz program to odpowiedź na pytanie, które musi postawić sobie dziś każdy świadomy obywatel: jak wykorzystać szansę i zminimalizować zagrożenia? Nasz program proponuje dwa podstawowe, odrębne, choć łączące się ze sobą zespoły działań. Pierwszy to zasadnicza zmiana sposobu sprawowania urzędu przez gminne władze i związane z nią instytucje, drugie to polityka gospodarcza.
Z potencjału gospodarczego, tkwiącego w naszej gminie, muszą korzystać wszyscy jej mieszkańcy, nie tylko wąska grupa uprzywilejowanych - to jedno z naszych fundamentalnych założeń. Nasz program ma charakter integralny i jego najskuteczniejszą realizację można przeprowadzić wtedy, gdy będzie realizowany w całości.

I. Program Społeczny

Nasz program pozytywnych działań w tej sferze w dużej mierze zależy od sytuacji ekonomicznej, dlatego musi on być powiązany z programem gospodarczym.
1. Bezpieczeństwo. Spokojny dom, bezpieczne ulice.
Wieliczanie skarżą się na narastające poczucie zagrożenia przestępczością. Napady, rabunki, włamania do samochodów i mieszkań zdarzają się niestety, coraz częściej.
Dysponujemy przemyślanym, spójnym programem, który spowoduje, że na naszych ulicach i w naszych domach będziemy czuć się bezpieczniej. Podejmiemy działania, które doprowadzą do zmniejszenia liczby wypadków. Udoskonalimy współpracę pomiędzy policją a strażą miejską. Nowoczesna infrastruktura informatyczna i usprawnienia techniczne w komendzie policji, straży miejskiej oraz w komisariatach są jednym z niezbędnych warunków realizacji programu. My pomożemy policji i straży miejskiej zdobyć na ten cel pieniądze. Doprowadzimy do tego, że wreszcie w naszym mieście zostanie uruchomiony monitoring, niezbędny do zapewnienia nam bezpieczeństwa. Będziemy zachęcać właścicieli nowopowstających sklepów, parkingów itp. do instalowania kamer.
Będziemy zabiegać też o fundusze, niezbędne dla wprowadzenia takich usprawnień w komisariatach, by do minimum ograniczyć uciążliwości oraz czas poświęcany przez mieszkańców na kontakty z policją. Będziemy działać na rzecz coraz lepszej współpracy policji i straży miejskiej ze społecznościami lokalnymi, by wypracować model możliwie najszybszego powiadamiania funkcjonariuszy o wszelkich zdarzeniach, wymagających ich szybkiej interwencji.
W ramach możliwości i kompetencji samorządu, będziemy wspierać sąd i prokuraturę, by maksymalnie skrócić czas pomiędzy wykryciem przestępstwa a wymierzeniem kary.
Poprawimy jakość dróg i komunikacji wewnątrz Wieliczki, dzięki czemu będzie mniej stłuczek i kolizji.
Uczynimy wszystko, by rozwiązać problem braku miejsc parkingowych w mieście. Mamy koncepcję budowy parkingu podziemnego w centrum Wieliczki, naprzeciw Domu Towarowego "Kinga" i my plan ten zrealizujemy.
2. Bezrobocie. Rozwój przez zatrudnienie
Sytuacja materialna ludzi młodych jest bardzo trudna. Wielu z nich nie może znaleźć pracy, nie ma też perspektyw na własne mieszkanie. Coraz więcej z nich szuka chleba za granicą i opuszcza nasze rodziny, nasze miasto, nasze wioski. Są to osoby najzdolniejsze i najbardziej zaradne. Ale my nie chcemy, aby nasze dzieci opuszczały nasz kraj. Dlatego stworzymy im miejsca pracy tutaj, na terenie naszej gminy. Dostatek pracy to jeden z najważniejszych elementów naszego programu.
Obecne władze nie stworzyły dla przedsiębiorców systemu zachęt do inwestowania na naszym terenie. My mamy taki program.
Mamy też spójny, uzgodniony z kopalnią program rozwoju turystyki, dzięki któremu w Wieliczce powstaną różnorodne stanowiska pracy: od najprostszych do najbardziej skomplikowanych i ambitnych.
3. Mieszkania dla najuboższych. Będziemy budować mieszkania dla najmniej zamożnych, których nie stać na ich zakup. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie im dachu nad głową i my się z tego obowiązku wywiążemy. Zbudujemy im mieszkania skromne, ale zachowujące podstawowe standardy. Zaciągniemy na ten cel kredyt, będziemy też ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa.
4. Jakość życia. Wielu z nas chciałoby w Wieliczce spędzić wolny czas, ale nasze miasto niewiele, jak dotąd, ma nam w tym względzie do zaoferowania. My te ofertę zasadniczo rozszerzymy. Mamy np. pomysł na budowę alei spacerowej: będzie ona biegła od kościółka Św. Sebastiana, przez rynek aż do kopalni, z którą projekt ten będziemy realizować. Wieliczanie powinni też mieć możliwość pójścia na basen i my deklarujemy, że basen powstanie. Zostanie on usytuowany na terenie Parku Mickiewicza. Tutaj też zbudujemy halę widowiskowo-sportową z prawdziwego zdarzenia, przystosowaną także do imprez kulturalnych. Zbudujemy też, wspólnie z kopalnią, kompleks sportowo-rekreacyjny na Psiej Górce, by dzieci i młodzież a także dorośli mieli gdzie trenować. Wiadomo bowiem, że rozwój sportu powoduje zmniejszenie nakładów na służbę zdrowia i ogranicza patologie społeczne. Zbudujemy też nowoczesne, pełnowymiarowe sale gimnastyczne w naszych szkołach.
Będziemy popularyzować komunikację rowerową, która dla zatłoczonej Wieliczki jest optymalnym rozwiązaniem. Na Grabówkach wytyczymy i zbudujemy ścieżki rowerowe, z których korzystać będą zarówno mieszkańcy jak turyści, którzy w ten sposób będą mogli zwiedzić miasto i okolice. Powstanie wypożyczalnia rowerów, z myślą przede wszystkim o naszych gościach.
5.Niepełnospawni, ubodzy, chorzy i samotni. Troska o ubogich, niepełnosprawnych, chorych, samotnych, leży u podstaw solidaryzmu społecznego, zaś solidarność międzypokoleniowa to podstawa naszej cywilizacji i tradycji chrześcijańskiej .
Zagwarantujemy opiekę tym, którzy nie są zdolni sami o siebie zadbać. Osobom tym zapewnimy dostęp do informacji i pomocy prawnej oraz uczynimy wszystko, by mieli swobodny dostęp do pracowników socjalnych. Niepełnosprawni mogą też liczyć na kolejne inwestycje, zapoczątkowane kilka lat temu przez kopalnię, mające na celu na likwidację barier architektonicznych. Będziemy zabiegać o środki na rehabilitację zawodową i pomożemy niepełnosprawnym w zdobyciu dla pracy. Równocześnie będziemy wspierać rozwój świetlic dla tych dzieci, których rodzice nie są radzą sobie z ich wychowaniem i wykształceniem. Świetlica taka istnieje już przy Stowarzyszeniu Brata Alojzego Kosiby i my będziemy poszerzać jej działalność.
Uczynimy wszystko, by żadne dziecko na terenie naszej gminy nie było głodne. Uważamy, że głodne dzieci naszą hańbą. Dziecku, jako najsłabszemu członkowi rodziny, należy się szczególna ochrona.
Do tych, którzy popadli w tarapaty, będziemy starali się docierać, gdyż często nie wiedzą oni, gdzie szukać pomocy.
6.Emeryci i renciści. To liczna i bardzo ważna grupa mieszkańców. Tymczasem ich możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu naszej społeczności są niestety, bardzo ograniczone. Nie ma miejsca, gdzie mogliby się spotkać, porozmawiać czy skorzystać z porady psychologa. My im stworzymy takie możliwości a także warunki do zakładania stowarzyszeń, fundacji itp. w których emeryci i renciści będą mogli działać na rzecz swoich rodzin, sąsiadów i całej naszej społeczności.
7. Wieliczka gminą ludzi zdrowych. Coraz częściej narzekamy na jakość opieki medycznej, świadczonej w naszych przychodniach i gabinetach lekarskich. Wynika to między innymi z faktu, że służba zdrowia stała się przedmiotem gry politycznej. A to jest niedopuszczalne, by dla realizacji jednostkowych interesów szafować ludzkim zdrowiem. Deklarujemy, że uczynimy wszystko, aby zdobyć dodatkowe fundusze, które pozwolą podnieść jakość leczenia. Choć nakłady na opiekę medyczną w Polsce należą do najniższych w Europie, my pokażemy, że w naszej gminie może być lepiej.

II. Program Gospodarczy

Program rozwoju gospodarczego będziemy realizować z żelazną konsekwencją. Tylko wtedy powstaną nowe miejsca pracy, zmaleje bezrobocie, zgromadzimy fundusze na realizację programu społecznego. Tylko wtedy przychody na mieszkańca Wieliczki, dziś najniższe w naszym powiecie, zaczną rosnąć.

1.Strefy przemysłowe. Wiemy, jak zachęcić inwestorów, aby zakładali tutaj firmy, oferujące nowe miejsca pracy. Scalimy grunty, uzbroimy je i stworzymy strefy przemysłowe. Pierwszą taka strefę uruchomimy w Węgrzcach.
Będziemy powadzić taką politykę podatkową, by zachęcała ona przedsiębiorców do inwestowania na naszym terenie. Obniżymy podatek od nieruchomości, by nasza gmina była konkurencyjna względem innych.
2.Rozwój turystyki. Wraz z kopalnią przygotowaliśmy spójny program szybkiego i zdecydowanego rozwoju turystyki w naszym mieście. Nasz program poszerzenia oferty dla turystów sprawi, że wprowadzimy ich nie tylko do centrum Wieliczki, ale także pokażemy im jego okolice. Będzie to możliwe m.in. dzięki budowie ścieżek rowerowych oraz obiektów rekreacyjnych.
3. Estetyczna Wieliczka. Wieliczka stanie się eleganckim, estetycznym miastem, z piękną zadbaną zielenią i kolorowymi trawnikami, by turyści chcieli pozostać u nas jak najdłużej.
Rozwiążemy też problem zaniedbanych, brzydkich, niszczejących z każdym rokiem budynków w centrum miasta, których mieszkańcy nie maja pieniędzy na ich remont. My zaproponujemy im inne mieszkania o podobnym standardzie, zaś domy będziemy remontować i przeznaczać na inne cele. Będą one ozdobą naszego miasta, nie zaś powodem do wstydu.
Będziemy kontynuować plan zagospodarowania architektonicznego miasta, zainicjowany przez obecne władze gminy dopiero pod koniec mijającej kadencji. Z punktu widzenia estetyki miasta, tak istotnej dla rozwoju turystyki, jest on niezwykle ważny i powinien zostać wykonany najpóźniej w mijającej kadencji.
4. Drogi i komunikacja. Opracowana zostanie spójna koncepcja rozwoju dróg i komunikacji. Rozwiązanie tego problemu będzie naszym priorytetem, bo drogi są ważne dla wszystkich dziedzin życia. Te, które trzeba naprawić, wyremontujemy do końca przyszłego roku. Natomiast budowę tych, które są ważne dla ożywienia gospodarczego, rozpoczniemy i ukończymy w ciągu najbliższych trzech lat. Plany te zostaną ściśle połączone z programem rozwoju gospodarczego gminy.
4. Oświata. Edukacja i nauka należą do najważniejszych obszarów życia społeczności gminnej, ich wysoki poziom jest jednym z warunków umożliwiających trwały rozwój. Dotychczas gminne władze zabiegały o jakość i liczbę obiektów szkolnych, natomiast poziom nauczania w naszych szkołach pozostawia, niestety, wiele do życzenia. My poziom ten podniesiemy, gdyż nasze szkoły powinny tak kształcić, by ich absolwenci na równi z absolwentami renomowanych szkół w Krakowie wygrywali olimpiady i ubiegali się o indeksy szkół wyższych. Będziemy prowadzić politykę wyrównywania szans, aby wszystkie dzieci, także z rodzin zaniedbanych czy wielodzietnych z terenu całej gminy miały taki sam dostęp do kształcenia. Ale chcemy iść jeszcze dalej. Uważamy, że w takim mieście jak Wieliczka powinna powstać Wyższa Szkoła Zawodowa Turystyki i my ją uruchomimy. Będziemy też zacieśniać współpracę szkolnictwa i środowisk gospodarczych, by dostosować kształcenie do potrzeb rynku pracy.

*********************************************************************************

Jeśli obdarzycie mnie Państwo zaufaniem i wybierzecie na gospodarza miasta i gminy Wieliczka, potraktuję to jako wielkie zobowiązanie do pełnienia odpowiedzialnej służby publicznej. W odróżnieniu od obecnych władz będę rzetelnie informować mieszkańców o swych zamierzeniach i dokonaniach, będę rozliczać się z każdej wydanej złotówki. Uczynię wszystko, by zrealizować każdy punkt zarysowanego tutaj programu. Nie można bowiem - jak czyniły to obecne władze - kreślić w kampanii wyborczej świetlanych wizji i potem nie uczynić nic, by choćby zacząć je realizować.
Nie będę wykorzystywał stanowiska do załatwiania prywatnych interesów. Zapewniam, że wprowadzona przez obecnego burmistrza praktyka podróżowania po świecie przedstawicieli gminnych władz za nasze pieniądze nie będzie kontynuowana. Wyjazdy zagraniczne będą dopuszczalne jedynie wówczas, gdy będą się przyczyniać do rozwiązywania problemów naszego miasta i gminy.
Będę uważnie wsłuchiwał się we wszystkie odgłosy krytyki. Nie będę natomiast tolerował nepotyzmu, kumoterstwa i lizusostwa. Zbuduję sprawny, kompetentny urząd, przyjazny dla mieszkańców i skutecznie rozwiązujący ich problemy. Zatrudnię w nim kompetentnych i uczciwych ludzi, którzy potrafią i chcą coś zrobić.

:: Artur Kozioł:

:: Sonda::: Polecam:


Stowarzyszenie Brata Alojzego Kosiby
Solidarność Archiwum
Kopalnia Soli Wieliczka

Artur Kozioł (c) by vater