ARTUR KOZIOŁ


:: Ocena działań Samorządu Gminy Wieliczka w latach 2001 – 2005


Ocena działań Samorządu Gminy Wieliczka w latach 2001 – 2005.

Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił datę wyborów samorządowych, odbędą się one dnia 12 listopada br. Jednak nawet bez tej informacji, bardziej spostrzegawczy obywatele mogą zauważyć, iż w Gminie Wieliczka właśnie teraz realizowane są licznie prace remontowe, ma miejsce przecinanie wstęg i otwieranie obiektów.
Zgodnie z tradycją, władze samorządowe starają się wykonać różne działania mogące w roku wyborczym poprawić ich wizerunek. Dotychczas tego typu zachowanie okazywało się skuteczne i efekt wyborczy był uzyskiwany. My jednak proponujemy Państwu dokonanie oceny działań Samorządu Wieliczki na podstawie danych statystycznych z ostatnich 5 lat, które można znaleźć w rocznikach statystycznych, są to więc dane obiektywne. Wiedząc, że ich analiza może być utrudniona, postanowiliśmy ją Państwu ułatwić.
Przedstawimy liczby i fakty, nie komentarz i analizę przyczyn uzyskiwania przez Gminę Wieliczka takich a nie innych wskaźników. Jest to niezwykle istotne, bowiem gdy słyszymy, że Gmina Wieliczka wykonała pewien zakres prac – na przykład wyasfaltowała określoną ilość dróg, to nie wiemy czy nie można było ich wyasfaltować więcej oraz czy nie można było tych prac wykonać efektywniej. Dopiero porównanie z innymi gminami taką ocenę umożliwia. W związku z tym, przedstawimy dane statystyczne dotyczące gmin sąsiadujących z Gminą Wieliczka, będących podobnie gminami miejsko – wiejskimi. Postaramy się pomóc ocenić rozwój Gminy Wieliczka w porównaniu z Gminami Dobczyce i Niepołomice. Zwracamy przy tym Państwa uwagę, że spośród tych Gmin to właśnie Gmina Wieliczka posiada najkorzystniejsze połączenia komunikacyjne oraz przewagę nad pozostałymi gminami, dzięki posiadaniu obiektu odwiedzanego corocznie przez ponad milion osób, jakim jest zabytkowa kopalnia soli.
Na wstępie, proponujemy zwrócić uwagę na porównanie, dochodu gmin na jednego mieszkańca, które pokazuje wszystkie środki, jakie gminy uzyskały. Poniżej prezentujemy tabelę i wykres, które pokazują jak w latach 2001 – 2005 kształtował się dochód ogółem na mieszkańca.

Z porównania widać, że w latach 2001 – 2005 dochód na mieszkańca w Gminie Wieliczka wzrósł o 42,8 %, podczas gdy w Gminie Niepołomice wzrost ten wyniósł 55, 9 %, a w Gminie Dobczyce wzrost wyniósł aż 88,2%.

Jeszcze wyraźniej tendencje w rozwoju Gmin, widać na przykładzie dochodów własnych. Na dochody te składają się przede wszystkim podatki i opłaty lokalne. W przypadku Gminy Wieliczka należą one do najwyższych, nie można wiec powiedzieć, że niższe dochody są spowodowane mniejszymi wpływami z podatków. Przyrost dochodów lokalnych w latach 2001 – 2005 prezentujemy Państwu poniżej, w tabeli i na wykresie.

Dochody własne w przeliczeniu na mieszkańca

Należy zwrócić uwagę, że dochody Gminy Dobczyce były porównywalne z Wielickimi w 2001 roku. Zaś dochody Niepołomic znacznie wyższe. Po pięciu latach dochody Dobczyc są dwu krotnie wyższe niż Wieliczki podobnie wysokie jak Gminy Niepołomice - czyli jak się chce to można.

Dynamika wzrostu dochodów

Mówiąc o rozwoju należy zwrócić uwagę na wydatki inwestycje. Te wydatki decydują o rozwoju gminy i zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Wielkość wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla Gmin Wieliczka, Dobczyce i Niepołomice w latach 2001 - 2005 prezentujemy Państwu poniższej, w tabeli i na wykresie.

Należy zaznaczyć, że wydatki te decydują o ilości wykonanych dróg, kanalizacji, wodociągów, oraz budowy pozostałej infrastruktury. Wydatki te w Gminie Wieliczka są najniższe spośród porównywanych gmin, również najwolniej rosną. W Gminie Wieliczka tempo wzrostu tych wydatków w latach 2001 - 2005 wynosi 79,1 %, podczas gdy w Gminie Niepołomice 138,1 % a w Gminie Dobczyce 161,2 %.
Dynamikę wzrostu wydatków inwestycyjnych gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca prezentujemy Państwu poniżej, w tabeli i na wykresie.
Zwracamy uwagę, że Gmina Dobczyce pomimo gorszej pozycji wyjściowej od Gminy Niepołomice i Wieliczka, w roku 2005 zdołała osiągnąć bardziej korzystny wskaźnik.

W związku z tym, jeśli władze Wieliczki uznają za satysfakcjonującą ilość wyremontowanych dróg, to możemy spokojnie powiedzieć, że przy dobrym gospodarowaniu mogły ich wykonać o wiele więcej. Było by to możliwe gdyby Gmina Wieliczka rozwijała się w takim tempie jak chociażby Gmina Dobczyce. Tym bardziej wtedy, gdy gmina rozwija się słabo, powinna oszczędzać na innych wydatkach i zwiększać część budżetu przeznaczaną na wydatki inwestycyjne. Gminy gospodarne oszczędzają na wydatkach na rzecz inwestycji. Wskaźnikiem pokazującym wysiłek inwestycyjny gmin są prezentowane poniżej dane procentowego udziału wydatków inwestycyjnych gmin w wydatkach ogółem.

Z przedstawionego zestawienia widać, że w 2005 roku, 36 % wydatków Gmina Dobczyce przeznaczyła na inwestycje, podczas gdy Gmina Wieliczka 16 %, a w rekordowym roku 2002 niewiele więcej - bo 17%!

Dane statystyczne pochodzą z Departamentu Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

:: Artur Kozioł:

:: Sonda::: Polecam:


Stowarzyszenie Brata Alojzego Kosiby
Solidarność Archiwum
Kopalnia Soli Wieliczka

Artur Kozioł (c) by vater