ARTUR KOZIOŁ


:: Artykuły


Solna perła

Niedaleko Krakowa leży - dorównujące mu swoją metryką - królewskie, górnicze miasto Wieliczka. Jedno z najstarszych w Polsce, położone u podnóża Karpat, bezpośrednio nad solnym złożem. Jego rangę najtrafniej obrazuje XIX-wieczny angielski podręcznik do geografii, który po obszernym opisie Wieliczki podaje, że w jej sąsiedztwie znajduje się Kraków, dawne miasto koronacyjne polskich królów.
Miasto kształtowało się ponad siedemset lat, każda kolejna epoka wyciskała na nim swoje niezatarte piętno. Już w pierwszych wiekach jego rozwoju powstało wiele zabytkowych budowli, które - pomimo groźnych kataklizmów, nawiedzających nieustannie miasto - przetrwały do dziś. Reprezentują one niemal wszystkie okresy stylowe, od średniowiecza, przez renesans i barok, aż po klasycyzm.
Prawdziwym skarbem, dostarczającym niezapomnianych wrażeń każdemu turyście, a miastu dodającym splendoru jest Kopalnia Soli, od początku wpisana w dzieje miasta. Świadczy o tym nazwa miejscowości wywodząca się z łacińskiego wyrażenia "Magnum Sal" czyli Wielka Sól, zawarta w jednym z najstarszych średniowiecznych dokumentów. Wzajemną symbiozę uwidacznia również herb Wieliczki, z umiejscowionym centralnie młotem i dwoma kilofami, a także panorama miasta z wystrzeliwującymi wysoko w niebo wieżami szybów kopalnianych i budynków nadszybi.
Solne królestwo - sieć długich korytarzy, niedostępnych komór, schowanych w czeluściach śladów górniczego trudu - niewidoczne z zewnątrz, całe piękno kryje głęboko pod ziemią. Jest niezwykłym zabytkiem kultury polskiej, o ogromnej wartości historycznej i przyrodniczej. Jednym z nielicznych rezerwatów i skansenów górniczych na świecie. Najstarszym czynnym nieprzerwanie od średniowiecza, przez ponad siedem wieków, zakładem górniczym w Europie. Wpisanym w 1976 roku do krajowego rejestru zabytków, a w 1978 roku - na pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO (tuż obok Krakowa, wśród dwunastu obiektów z całego świata). W 1989 roku Kopalnię Soli umieszczono - jako zabytek zagrożony - na międzynarodowej Liście UNESCO, a w 1994 roku Lech Wałęsa, Prezydent RP uznał ją za Pomnik Historii Narodowej.
Dziś Kopalnia Soli jest nie tylko atrakcją, ściągającą rokrocznie ponad milion turystów, ale prężnie działającą firmą zatrudniającą kilkaset osób. Przykładowo w ubiegłym roku do zabytkowych podziemi przewodnicy (a jest ich blisko 300) schodzili ponad 26 tysięcy razy, z czego ponad połowę grup oprowadzili przewodnicy polscy. Obcokrajowcy mieli do dyspozycji przewodników oprowadzających w 10 językach obcych (m.in. angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim i włoskim). Ponadto w marcu br. Kopalnia otrzymała tytuł "Solidnego Pracodawcy Roku 2005 województwa małopolskiego", przyznawany przez Przegląd Gospodarczy Gazety Prawnej. Tym samym znalazła się wśród zaledwie 16 uhonorowanych w ten sposób firm w całym kraju. Warto wspomnieć, że wygrała rywalizację m. in. z krakowskim Enionem, Rafinerią Trzebinia, BP Polska sp. z o.o., firmą chemiczną Dwory S.A., Telefoniką Kable, PB i OT Fronton sp. z o.o. Kopalnię Soli "Wieliczka" wyróżniono za: dynamikę zatrudnienia na przestrzeni ostatnich pięciu lat oraz liczbę zatrudnianych pracowników, wskaźnik solidności zatrudnienia (brano pod uwagę warunki pracy, terminowość wypłat, warunki socjalne oraz ścieżkę kariery). Przede wszystkim jednak doceniono wprowadzenie motywacyjnego systemu wynagrodzeń oraz realizację wieloletniego kompleksowego programu szkoleń dla pracowników.
Kopalnia Soli przyczynia się również do rozwoju nauki polskiej, a mianowicie jest polem badawczym dla studentów wydziału Górnictwa i Geoinżynierii krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Uczelnia udostępnia potencjał naukowy, badawczy i intelektualny dla potrzeb Kopalni Soli "Wieliczka". Obydwie instytucje dążą bowiem do osiągnięcia wysokiego poziomu nauczania i szkolenia oraz swobodnej i otwartej wymiany poglądów i doświadczeń w celu promocji osiągnięć AGH i Kopalni zarówno w kraju, jak i za granicą.
Trudno więc nie przyznać racji profesorowi Alfonsowi Długoszowi, który powiedział, że "Wieliczka to bezcenny klejnot, który nie ma równego sobie w świecie i na który zwrócone są oczy całego świata. Wieliczka to kolebka i szkoła górnictwa polskiego. Jako dzieło czterdziestu polskich pokoleń górniczych jest Wieliczka urzekającym świadectwem dawności i wielkości kultury rodzimej".

Katarzyna Wierzba

| Zobacz wszystkie |

:: Artur Kozioł:

:: Sonda::: Polecam:


Stowarzyszenie Brata Alojzego Kosiby
Solidarność Archiwum
Kopalnia Soli Wieliczka

Artur Kozioł (c) by vater