top
Dni Ziemi 2008
Na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu organizujemy obchody międzynarodowego Dnia Ziemi, zapraszamy wszystkich chętnych.

Informację na temat dojazdu
Schemat budynku z zanaczonymi salami

W programie:
22.04.2008 (wtorek)
25.04.2008 (piątek)
Konkurs fotograficzny i wystawa zdjęć

Wszystkie wykłady odbywają się w sali nr 4.

22.04.2008 (wtorek)

 • 9:00
  Spacer po Morasku
  Obowiązuje rezerwacja miejsc.
  Obserwacja środowiska przyrodniczego.
  Prowadzący: członkowie Koła Naukowego Przyrodników UAM
 • 10:00
  Otwarcie
 • 10:15
  „System Informacji Przestrzennej (SIP) wybranych fragmentów miasta Poznania z uwzględnieniem potencjału turystycznego (prezentacja) cz. I”

  Prezentacja przedstawiona przez członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. S. Pawłowskiego UAM
 • 10:40
  Predyspozycje i uwarunkowania przyrodnicze a jakość życia na przykładzie miasta Poznania -dzielnica Jeżyce”

  Prezentacja oparta na pracy magisterskiej autorstwa Krzysztofa Stelmaszyka, 2005 r.
  Prowadzenie: członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. S. Pawłowskiego UAM
 • 11:00
  „Prawo w ochronie środowiska”

  prowadzący: mgr Hanna Kęsicka, specjalistka ekologii i zarządzania zasobami przyrody
 • 11:50
  „Edukacja ekologiczna„

  prowadzący: przedstawiciel Koła Naukowego Edukacji Ekologicznej UAM
 • 12:40
  Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego pt. "Przyroda zwycięża człowieka"

  konkurs skierowany do wszystkich studentów UAM
 • 13:00
  Przedstawienia działalności Grupy Problemowej Parki Narodowe działającej w ramach Studenckiego Koła Naukowego Geografów UAM
 • 13:30
  „System Informacji Przestrzennej (SIP) wybranych fragmentów miasta Poznania z uwzględnieniem po-tencjału turystycznego (prezentacja) cz. II”

  Prowadzenie: członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. S. Pawłowskiego UAM
 • 13:50
  Prezentacja Sekcji Kształtowania i Ochrony Środowiska działającej w ramach Studenckiego Koła Naukowego Geografów UAM
 • 14:00
  Prezentacja projektu „Inwentaryzacja dzikich wysypisk na terenie Moraska”

  Prowadzenie: członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. S. Pawłowskiego UAM
 • 14:15
  Podsumowanie i zakończenie
 • 25.04.2008 (piątek)

 • 10:00
  Ekologiczny Bieg Terenowy

  Obowiązuje rezerwacja miejsc.
  Trasa: od WNGiG do Wydziału Biologii.
  Uczestnicy: dwanaście 3-osobowych drużyn reprezentujących szkoły średnie.
  Tematyka: Uczestnicy muszą wykazać się sprawnością fizyczną, jak i wiedzą geograficzno -przyrodniczą. Poszczególne zadania wymagają umiejętności posługiwania się mapą oraz wiedzy ekologicznej.
 • Konkurs fotograficzny pt. "Przyroda zwycięza człowieka"

  Więcej informacji na stronie Grupy Problemowej Parki Narodowe
  Wystawa prac konkursowych będzie prezentowana na naszym wydziale oraz w CINEMA CITY.

  Partnerzy:

  Grupa Problemowa Parki Narodowe Studenckiego Koło Naukowe Geografów UAM

  Pracownia Edukacji Ekologicznej Koło Naukowe Edukacji Ekologicznej Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

  Patronat:

  Dni Ziemi zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Poznania oraz Roku Klimatu i Środowiska.